ANVÄNDARVILLKOR

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Fuga LT UAB. På hela webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss”, “nopedals” och “vår” till Fuga LT UAB. Fuga LT UAB erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss “använder” du vår tjänst och godkänner att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som refereras här och/eller är tillgängliga via länkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att ändringar har publicerats anses du ha godkänt dessa ändringar.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar du att du är minst myndig i det land eller den stat där du bor, eller att du är myndig i det land eller den stat där du bor och har gett oss ditt samtycke till att låta en av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Överträdelse eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av tjänsterna till dig.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka tjänsterna till någon person.

Du förstår att ditt innehåll (förutom kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att det kan innebära (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att tillgodose tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller på annat sätt utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten, eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De avsnittsindelningar som används i detta avtal är endast avsedda att underlätta och begränsar eller påverkar inte dessa villkor på annat sätt.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET.

Vi tar inget ansvar om den information som tillhandahålls på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller uppdaterade informationskällor. Du ansvarar själv för att du förlitar dig på materialet på denna webbplats.

Denna sida kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka alla ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) när som helst utan förvarning.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt).

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsad tillgänglighet och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar alla färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort produkter från sortimentet. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köper eller tar emot kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 – RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpmängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar från eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Läs vår returpolicy för mer information.

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till dessa verktyg “i befintligt skick” och “i befintligt skick” utan några garantier, framställningar eller villkor och utan någon form av godkännande. Vi accepterar inget ansvar som uppstår till följd av eller i samband med din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor enligt vilka verktygen görs tillgängliga av de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredjepartsleverantörer.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten i, och vi garanterar inte och tar inte på oss något ansvar för, tredjepartsmaterial eller tredjepartswebbplatser eller annat tredjepartsmaterial, produkter eller tjänster.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner i samband med webbplatser från tredje part. Läs igenom tredjepartsleverantörens policy och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredjepartsleverantörer bör riktas till den berörda tredjepartsleverantören.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA BIDRAG.

Om du skickar in vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) som svar på vår uppmaning eller skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade “kommentarer”) utan uppmaning från oss, godkänner du att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar in till oss i alla medier när som helst och utan begränsning. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla kommentarer konfidentiella, (2) betala någon ersättning för kommentarer eller (3) svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer som olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller mot dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att inkräkta på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personliga eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan störa driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller vilseleda oss eller någon tredje part när det gäller ursprunget till en kommentar. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och för att de är korrekta. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER

När du lämnar in personuppgifter via butiken omfattas du av vår sekretesspolicy. För att läsa vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan informationen på vår webbplats eller tjänst innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera en beställning om någon information i vår tjänst eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).

Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i vår tjänst eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, såvida inte lagen kräver det. Inget angivet uppdaterings- eller revideringsdatum i vår tjänst eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som en indikation på att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll på följande sätt: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga aktiviteter, (c) för att bryta mot internationella, statliga eller nationella regler, bestämmelser, lagar eller lokala föreskrifter, (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, kränka, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) överföra falsk eller vilseledande information, (g) överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt stör eller kan störa funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personuppgifter, i) ägna sig åt spamming, phishing, pharming, imitation, spidering, crawling eller scraping av något slag, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) äventyra eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du ägnar dig åt någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi kan ta bort Tjänsten från tid till annan på obestämd tid eller avbryta Tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) “i befintligt skick” och “i befintligt skick” för din användning, utan representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska Fuga LT UAB, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller produkter som erhålls via Tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till användningen av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något Innehåll eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller något Innehåll (eller produkter) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om de har informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

AVSNITT 14 – ANSVARSFRIHET

Du samtycker till att ersätta och hålla Fuga LT UAB och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de hänvisar till, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå fortsätta att gälla i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

AVSNITT 16 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du slutar använda vår webbplats.

Om du inte uppfyller eller om vi misstänker att du inte uppfyller något villkor eller någon bestämmelse i dessa Användarvillkor kan vi också när som helst och utan förvarning säga upp detta avtal och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av Användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som skrivit texten.

AVSNITT 18 – GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Justiniškių g. 62A-201, Vilnius, VL, LT-05239, Litauen.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN.

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för att se om den har ändrats. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till [email protected].